top of page

Ungdomsgruppen

Vi är en ungdomsförening på ca 15 medlemmar och tillhör riksorganisationen Sveriges Unga Katoliker (SUK).

Föreningens medlemmar kommer från många olika etniska och samhälleliga bakgrunder vilket bidrar till en öppen och internationell miljö. Åldersgränsen för att vara med i SUK är 16-30 år

 

Gruppen träffas på onsdagar, varannan vecka. Många av aktiviteterna är sociala men vi brukar även ha en del andliga för att få en bra balans.

På söndagar en gång i månaden har vi en ”Ungdomsdag” där tanken är att endast kyrkans ungdomar ansvarar för vissa grenar av mässan såsom läsningar, förbön och kollekt. Vi skriver även upp oss på ”Fika listan” där vi ställer upp och ordnar kyrkofikat, vilket i sig är ett sätt att ekonomiskt stödja vår verksamhet. 

Vi har både andliga och sociala aktiviteter som till ex. föredrag och bad.

bottom of page