top of page

Församling

          Vad gör jag OM ....

Om medlemskapet i din lokala katolska församling.

Solidaritet är en bärande tanke i den katolska kyrkan. Kyrkans medlemmar har alltid på något sätt tagit ansvar för kyrkans verksamhet. 


Om du är döpt i katolska kyrkan.

Du är då katolik och hör till den världsvida katolska kyrkan och är medlem i den lokala församlingen på den plats där du bor. Du anmäler ditt medlemskap till den katolska församlingen. Man bör som katolik inte vara med i annnat samfund. Kontrollera på din inkomstdeklaration i vilket samfund du är medlem. Om du flyttar var vänlig och sänd adressändring till församlingens expedition.

För mer information, kontakta församlingens expedition.

Vad gör jag som vuxen och är varken döpt eller konfirmerad?


Dopet är grungläggande. Genom dopet blir man katolik och medlem i en katolsk församling. Om du vill bli döpt och konfirmerad, kontakta kyrkoherden som hjälper dig att finna vägen till Guds stora gemenskap.

Vad gör jag om jag vill döpa mitt barn?


Om du önskar att döpa ditt barn kontakta församlingsexpeditionen för att avtala en tid med prästen för dopsamtal, dag för dopet samt vilka nödvändiga uppgifter som behövs inför dopet.

Vad gör jag om jag vill ingå äktenskap?


Om du önskar att ingå äktenskap kontakta prästen i god tid och avtala en tid för samtal inför äktenskapets förberedelse.

Vad gör jag om jag vill bikta mig?


Att få gå till bikt är en stor nåd. Om du önskar att bikta dig så kan du göra det innan mässans början eller du kan också ta kontakt med prästen för att avtala lämplig tid för bikt.

Vad gör jag om jag vill lära mig mer om Katolska kyrkan?


Om du vill lära dig mer om Katolska kyrkan tag då kontakt med församlingsprästen. Ofta har församlingarna undervisning eller katekes anpassad för vuxna.

Vad gör jag om jag vill tala med någon?


Om du vill tala med någon så tag gärna kontakt med församlingsprästen. Avtala med honom tid för samtal. Han står alltid till ditt förfogande och till din hjälp. Prästen har tystnadsplikt.

Har du andra frågor, tag kontakt med expeditionen eller prästen!

Församlingens bokhandel


Här finns böcker och tidskrifter att köpa. Rosenkransar och ikoner.Katolskt Magasin, Signum och Karmel.

Söker du en speciell bok? Vi hjälper gärna till med att beställa din bok.
Bokhandeln drivs utan ekonomiska vinstintressen! Adressen är Järnvägsgatan 1
5.

MJB02175.jpg
Kyrkoherde f. Mathias
bottom of page