top of page

  Caritas i Örebro

Vad är Caritas?

Caritas är den Katolska kyrkans internationella biståndsorganisation och finns lokalt i nästan varje katolsk församling.


Caritas har till uppgift bland annat:

  • att via information väcka intresse för bistånds- och utvecklingsarbete

  • att samordna internationellt bistånd inom Stockholms katolska stift

  • arbetar för mänskliga rättigheter och människans värdighet enligt katolska kyrkans sociallära

  • att ta ställning för fattiga och marginaliserade

  • rikta sig till alla, oavsett religion eller annan bakgrund

    Caritas samarbetar med lokala organisationer

Caritas Örebro är en del av Caritas Sverige.

I S:t Eskils Katolska församling finns en Caritasgrupp som består av medlemmar inom församlingen. Caritas Örebro är en 

Caritas anordnar kyrkkaffe eller enkel lunch efter mässan vissa söndagar. Insamlade medel från kaffe/lunch går till kyrkans karitativa arbete.

Skriv Caritas vid inbetalning till något av följande konton: Bankgiro 934-2957 eller Swish 123 092 68 73.

Stöd den lokala verksamheten genom bidrag eller aktiv medverkan i Caritas Örebro!

S:t Antoniusbössan 

 Stöd den lokala hjälpen inom Örebro genom bidrag till S:t Antoniusbössan som finns placerad till vänster vid ingången till kyrkan. 
Dessa bidrag är till för att bistå dem som är i akut behov av hjälp i vårt närområde eller som är drabbade av utslagningen i vårt samhälle.

Om den katolska socialläran:

Person, subsidaritet, solidaritet är tre nyckelbegrepp inom katolsk sociallära.

Person
Personbegreppet innebär att människan är unik och oersättlig, ansvarig för sitt liv, sin omvärld och eftervärld, utrustad med samvete, med törst efter kärlek och mening, efter Gud. Människan ingår i ett nätverk av relationer i ömsesidig givande och mottagande.
Människan har sitt värde i vad han/hon är, inte genom det han/hon gör eller har.

Subsidiaritet
Subsidiaritetsbegreppet innebär att enskilda och grupper skall ha största möjliga utvecklingsutrymme. Beslut skall fattas på lägsta möjliga nivå. Människans handlingsfrihet skall främjas.

Solidaritet
Solidaritetsbegreppet innebär att det gemensamma bästa alltid skall beaktas. Enskilda och grupper får inte främja sina egna intressen på andras bekostnad.

(Källa: Slutdokumentet från Stiftssynoden 1995)

bottom of page