Församlingens två råd

I församlingen finns två rådgivande grupper där medlemmarna väljs av ett församlingsmöte vart fjärde år, senast år 2019.

Ekonomirådet handhar och planerar kring ekonomiska frågor, lång- och kortsiktigt.

Pastoralrådet handhar och ger råd i frågor kring församlingens olika pastorala uppgifter.

Kontakta oss

Telefon: 019-611 13 60

E-post: orebro@katolskakyrkan.se
Besöksadress till expedition: Järnvägsgatan 15

Kyrkans adress: Skolgatan 13

Webbplats: https://www.sankteskil.com/

Kyrkoherde: f. Mathias Karema, 076-558 82 84

E-mail: karemat8@gmail.com

©2020 by St.Eskils katolska kyrka, Örebro.