top of page

Församlingens två råd

I församlingen finns två rådgivande grupper där medlemmarna väljs av ett församlingsmöte vart fjärde år, senast år 2019.

Ekonomirådet handhar och planerar kring ekonomiska frågor, lång- och kortsiktigt.

Pastoralrådet handhar och ger råd i frågor kring församlingens olika pastorala uppgifter.

bottom of page