Studier

Hösten år 2019 utgår vi i samtalsgruppen från några av helgonen som på något eller flera
sätt påverkar våra liv: de heliga.

I studier om dem, erfarenheter av dem och samtal kring dem fördjupas enheten med några av dem.

Ofta har vi ju namn efter dem.

Vi samlas på onsdagar efter mässan kl 18.00 i studierummet.

Välkommen

 

Kontakt?

E-mail: per.englund@katolskakyrkan.se

Telefon: 0705-69 12 40

Kontakta oss

Telefon: 019-611 13 60

E-post: orebro@katolskakyrkan.se
Besöksadress till expedition: Järnvägsgatan 15

Kyrkans adress: Skolgatan 13

Webbplats: https://www.sankteskil.com/

Kyrkoherde: f. Mathias Karema, 076-558 82 84

E-mail: karemat8@gmail.com

©2019 by St.Eskils katolska kyrka, Örebro.