Våren år 2020 utgår vi i samtalsgruppen från några av helgonen som på något eller flera
sätt påverkar våra liv: de heliga.

I studier om dem, erfarenheter av dem och samtal kring dem fördjupas enheten med några av dem.

Senare under våren handlar det om katolska kyrkans sociallära, livet i samhället.

Vi samlas på onsdagar efter mässan kl 18.30 i studierummet.

Välkommen

 

Kontakt?

E-mail: per.englund@katolskakyrkan.se

Telefon: 070-569 12 40

Kontakta oss

Telefon: 019-611 13 60

E-post: orebro@katolskakyrkan.se
Besöksadress till expedition: Järnvägsgatan 15

Kyrkans adress: Skolgatan 13

Webbplats: https://www.sankteskil.com/

Kyrkoherde: f. Mathias Karema, 076-558 82 84

E-mail: karemat8@gmail.com

©2020 by St.Eskils katolska kyrka, Örebro.