S:T ESKILS
KATOLSKA
FÖRSAMLING
Örebro

webbmaster

 

Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling

 

Flyktingarna behöver vår hjälp!

Caritas Fasteinsamling 2016

Vecka 43
24 - 27 okt 2016

Mässa vardagar:

onsdag och torsdag: Ingen Mässa
fredag: mässan firas kl. 12:00
Första fredagen i månaden, Jesu helige hjärta,
sakramental tillbedjan efter mässan.

 Lördagar: Vigiliemässa kl. 18:00

Rosenkransbönen kl. 10.30 (innan högmässa)

Söndagar: Högmässa kl. 11:00 (Obs! vintertid)

 

Välkommen !

S:t Eskils Katolska Kyrka
(Google Maps)

 

Hjälp  - Caritas bankgirokonto: 934-2957
märk inbetalningen med Caritas Örebro

Dagens text >>
Här finner du dagens bibeltexter som läses i den heliga mässan.
Övriga aktiviteter och aktuella gudtjänsttider finns på denna hemsidan.
 

[välkommen] [aktuellt] [församling] [vår tro] [länkar] [kontakt]

Copyright © 2015 S:t Eskils Katolska Församling Örebro